θινοκόρος


θινοκόρος
ο ζωολ.
γένος χαραδριόμορφων πτηνών.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. αγγλ. thinocorus < thin- (πρβλ. θις, θινός) + -corus (πρβλ. κόρυς «περικεφαλαία»)].

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.